Szkolenie okresowe dla służby medycznej

60.00 

Jesteś pracownikiem służby medycznej i chcesz odbyć szkolenie okresowe? Zapraszamy do szkolenia, podczas którego poznasz regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach medycznych, dokonasz identyfikacji zagrożeń (w tym biologicznych i chemicznych) oraz poznasz sposoby ochrony przed nimi, nauczysz się jak postępować w razie wypadku i choroby zawodowej, a także jak udzielać pierwszej pomocy oraz zachować się podczas pożaru.

Liczba osób

1-5

6-10

11-15

Powyżej 15

Cena / os.

60 zł

55 zł

50 zł

25 zł lub
indywidualna cena

Kategoria:

 

Lp. Tematyka szkolenia Liczba godzin

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

– praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp,

– ochrony pracy kobiet i młodocianych,

– profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,

– wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych.

2

2

Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników. Czynniki biologiczne i chemiczne występujące na stanowiskach pracy.

2

 

3

Rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno- klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

2

 

4

Postępowanie w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

Razem: samokształcenie kierowane

8

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie okresowe dla służby medycznej”