Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych

35.00 

Jesteś pracownikiem nowo zatrudnionym i chcesz odbyć instruktaż ogólny? Zapraszamy do szkolenia, podczas którego poznasz istotę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy oraz podstawowe zasady i pojęcia związane z BHP. Podczas szkolenia zaznajomisz się m.in. z podstawowymi aktami prawnymi związanymi z bhp i prawem pracy, zagrożeniami występującymi zakładach pracy, pojęciem wypadków i chorób zawodowych oraz profilaktyką i postępowaniem w razie ich powstania, poznasz zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania na wypadek pożaru. Szkolenie jest zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 roku.

Liczba osób

1-5

6-10

11-15

Powyżej 15

Cena / os.

35 zł

30 zł

25 zł

20 zł lub
indywidualna cena

Kategoria:

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

2

3

1

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

0,6

2

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.

0,5

5

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.

6

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

0,4

7

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.

0,5

8

Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.

9

Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.

10

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

1

11

Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.
Razem: samokształcenie kierowane

3

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie wstępne dla pracowników robotniczych”