Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

100.00 

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Liczba osób

1-5

6-10

11-15

Powyżej 15

Cena / os.

100 zł

90 zł

80 zł

75 zł lub
indywidualna cena

Kategoria:

Lp.

Temat szkolenia*)

Liczba godzin**)

1

2

3

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
 1. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 3. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2

Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
 1. zagrożenia wypadkowe,
 2. hałas i drgania mechaniczne,
 3. szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
 4. czynniki biologiczne,
 5. promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
 6. pola elektromagnetyczne,
 7. energia elektryczna i elektryczność statyczna,
 8. mikroklimat środowiska pracy,
 9. oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
 10. zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 11. zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów

4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

5

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
– urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,

– urządzenia zabezpieczające,

– środki ochrony indywidualnej.

6

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

7

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

8

Nowoczesne metody pracy służby bhp

9

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

10

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

11

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
Razem: samokształcenie kierowane

32

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby”