Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

40.00 

Jesteś pracownikiem administracyjno-biurowym i chcesz odbyć szkolenie okresowe? Zapraszamy do szkolenia, podczas którego poznasz zasady ergonomii przy stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, nauczysz się postępować w razie wypadku i choroby zawodowej, a także dowiesz się jak udzielać pierwszej pomocy oraz zachować się podczas pożaru.

Liczba osób

1-5

6-10

11-15

Powyżej 15

Cena / os.

40 zł

35 zł

30 zł

20 zł lub
indywidualna cena

Kategoria:

Lp.

Tematyka szkolenia Liczba godzin

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: – praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp, – ochrony pracy kobiet i młodocianych, – profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników, – wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych.

2

2

Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

2

 

3

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2

 

4

Postępowanie w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

 

Razem: samokształcenie kierowane

8

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych”