Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych

80.00 

Jesteś pracownikiem inżynieryjno-technicznym i chcesz odbyć szkolenie okresowe? Zapraszamy do szkolenia, podczas którego poznasz metody identyfikacji zagrożeń oraz sposoby ochrony przed nimi, nauczysz się kształtować ergonomię na stanowiskach pracy, zapoznasz się z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, dowiesz się jak postępować w razie wypadku i choroby zawodowej, a także jak udzielać pierwszej pomocy oraz zachować się podczas pożaru.

Liczba osób

1-5

6-10

11-15

Powyżej 15

Cena / os.

80 zł

75 zł

70 zł

35 zł lub
indywidualna cena

Kategoria:

Lp.

Temat szkolenia

 

Liczba godzin

 

1

 

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 3

 

 

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
– praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za
naruszenie przepisów lub zasad bhp,
– odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów
związanej z wykonywanym zawodem,
– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i
pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych),
– wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla
maszyn i innych urządzeń technicznych,
– systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa
i higieny pracy,
– nadzoru i kontroli warunków pracy,b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

2

 

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3

 

Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)

4

4

 

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)

2

 

5

 

Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu

3

 

6

 

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

 

Razem: samokształcenie kierowane 16

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych”