Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych

60.00 

Jesteś pracownikiem robotniczym i chcesz odbyć szkolenie okresowe? Zapraszamy do szkolenia, podczas którego poznasz regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonasz identyfikacji zagrożeń, poznasz sposoby ochrony przed nimi, dowiesz się jak postępować w razie wypadku i choroby zawodowej, a także jak udzielać pierwszej pomocy czy zachować się podczas pożaru. Szkolenie jest zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 roku.

Liczba osób 1-5 6-10 11-15 Powyżej 15
Cena / os.
60 zł 55 zł 50 zł 40 zł lub
indywidualna cena
Kategoria:

Lp.

Tematyka szkolenia

Liczba godzin

1

2

3

1

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

1

2

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

3

3

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

4

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

2

Razem: samokształcenie kierowane

8

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie okresowe dla pracowników robotniczych”