Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji

50.00 

Znajomość przepisów przeciwpożarowych, przyczyn powstawania pożarów, metod walki z nimi, a także postępowania w czasie ewakuacji jest niezwykle ważne dla każdego z nas. Dzięki odpowiedniemu szkoleniu można zminimalizować ryzyko powstania pożaru. Szkolenie teoretyczne nigdy nie zastąpi szkolenia praktycznego, ale jest bardzo dobrym wstępem do zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową.

Liczba osób

1-5

6-10

11-15

Powyżej 15

Cena / os.

50 zł

45 zł

40 zł

35 zł lub
indywidualna cena

Kategoria:

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

2

3

1

Zagrożenie pożarowe w miejscu pracy, przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożarów. Proces spalania. Zagrożenie wybuchowe pyłów oraz gazów.

1,0

2

Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom. Postępowanie w przypadku powstania pożaru oraz sposoby alarmowania.

0,5

3

Ewakuacja, drogi i środki ewakuacji.

0,5

4

Sprzęt i urządzenia gaśnicze, środki gaśnicze.

1,0

5

Znajomość praktycznego użycia sprzętu i urządzeń gaśniczych.

Ćwiczenia praktyczne gaszenia cieczy ropopochodnych i ciał stałych.

1,0

Razem: samokształcenie kierowane

4,0

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji”